Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΙΟΛΟΓΙΟΥ


Οι έρευνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

υποδεικνύουν ότι η ΣΜ αποτελεί αναγκαιότητα και σε συνδυασμό με μία μορφή μη

τυπικής εκπαίδευσης, μπορεί να καλύψει την ανεπάρκεια των επιμορφωτικών

σεμιναρίων και να γίνει η γέφυρα που θα μειώσει το χάσμα ανάμεσα στην παλιά και

τη νέα, ψηφιακή γενιά (Τσετσίλας, 2006).

Η οπτική του ότι η εξοικείωση και η επαφή με τα μέσα, δεν ανοίγει απλά

κανάλια επικοινωνίας και ενημέρωσης, αλλά συντελεί και στη διαμόρφωση των

προσδοκιών των εκπαιδευομένων για μια νέα εκπαίδευση που στοχεύει σε ένα πιο

διαδραστικό τύπο μάθησης, συνδέεται άμεσα και είναι απόρροια της χρήσης των
ψηφιακών μέσων (Philip, 2007).

ΦΑΝΗ ΚΟΤΤΑΚΗ-ΦΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΗ
http://artemis.eap.gr/ICODL2009/ICODL_5/My%20Webs/ICODL/B-PDF/B1/15.pdf
( Συγγραφείς : Παναγιώτης Αντωνίου - Μαρία Μαχαιρίδου )