Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Εκπαιδευτική χρήση ιστολογίωνΗ εκπαιδευτική χρήση των ιστολογίων συνίσταται κυρίως:

  • στη διαδραστικότητα που παρέχει απο τη φύση του το λογισμικό
  • στη δυνατότητα ομαδικής εργασίας

Αποτελεί χώρο:

  • συλλογής δημιουργικών εργασιών
  • διάχυσης ιδεών και γνώσεων
  • επικοινωνίας
  • συνεργασίας

και ως τέτοιος αποτελεί περιβάλλον κατάλληλο για τη διαχείρηση της γνώσης. Η οικοδόμηση της γνώσης μπορεί έτσι να συντελεστεί σε κοινωνικό πλαίσιο.

Επιπλέον ενθαρρύνει:

  • την κατάθεση επιχειρημάτων, θέσεων και αντιθέσεων με αποτέλεσμα την προώθηση της κριτικής σκέψης
  • τον αναστοχασμό επι του περιεχομένου δεδομένου ότι μπορεί να λειτουργήσει ασύγχρονα
  • την αλληλεπίδραση μεταξύ δημιουργού και χρηστών - επισκεπτών

και όλα αυτά επιτυγχάνονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση, χρονικούς περιορισμούς και με διάρκεια.

Δέσποινα Καραγκιόζογλου, Γιάννα Αγγελοπούλου

πηγή: http://artemis.eap.gr/ICODL2009/ICODL_5/My%20Webs/ICODL/B-PDF/B1/15.pdf