Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Ιστολόγια: εργαλεία επίτευξης μη τυπικής μάθησης.

  • ενεργοποιεί την κατάθεση επιχειρημάτων, θέσεων και αντιθέσεων
  • προωθεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
  • ενθαρρύνει τον αναστοχασμό
  • υποστηρίζει τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης σε κοινωνικό πλαίσιο, μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ δημιουργού και χρηστών επισκεπτών
  • αυξάνει την αίσθηση μονιμότητας και το βαθμό οικειοποίησης του διαδικτυακού περιβάλλοντος
  • είναι χώροι συνάντησης των αναγνωστών-σχολιαστών
  • είναι χώροι διάχυσης  ιδεών και γνώσεων
  • είναι χώροι συλλογής, επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργίας
  • λειτουργεί ως περιβάλλον κατάλληλο για τη διαχείριση της γνώσης
  • ...
ΒΕΡΟΝΙΚΗ Χ. - ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.
Πηγή: http://artemis.eap.gr/ICODL2009/ICODL_5/My%20Webs/ICODL/B-PDF/B1/15.pdf