Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

τραγικά επίκαιρο... μια εικοσαετία σχεδόν μετά..

Προσέξτε τους διαλόγους....τις ερωτήσεις και τα θέματα που θίγει το απόσπασμα της ταινίας.. πόσα χρόνια μετά..δεν άλλαξε τίποτα..έχουμε αλλοτροιωθεί τελείως..