Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

όταν τα παιδιά ερευνούν...


Πριν από λίγες ημέρες κάναμε μια έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών στο διάλειμμα. Μελετήσαμε  δηλαδή τι τρώνε συνήθως τα παιδιά του σχολείου μας στο διάλειμμα. Χωριστήκαμε σε επτά ομάδες. Συγκεκριμένα η κάθε ομάδα ρώτησε σαράντα(40) παιδιά για να έχουμε ένα ικανοποιητικό δείγμα για την έρευνά μας. Συλλέξαμε και κατηγοριοποιήσαμε τα δεδομένα (τις απαντήσεις τους). Οι κατηγορίες που προέκυψαν ήταν οι εξής :


Μετέπειτα οργανώσαμε τις απαντήσεις σε ένα πίνακα κατανομής. Για να οπτικοποιήσουμε τα δεδομένα μας και για να κάνουμε καλύτερα τις συγκρίσεις, χρησιμοποιήσαμε διάφορους τύπους γραφημάτων (ραβδόγραμμα , κυκλικό διάγραμμα κλπ.). Επίσης υπολογίσαμε τα δεδομένα μας σε ποσοστά.  Συγκεντρώσαμε τα δεδομένα των ομάδων σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα:

Συμπεραίνουμε ότι περίπου τα μισά παιδιά του σχολείου μας (49,1%) φέρνουν φαγητό από το σπίτι. Συνεπώς τα υπόλοιπα παιδιά (51,9%) αγοράζουν φαγητό από το κυλικείο . Συγκεκριμένα το 17,6% αγοράζει sandwich.Αρκετά παιδιά αγοράζουν tost (9,6%) ενώ ελάχιστα παιδιά, μόνο το 14,7% τρώει φρούτα. Εκ πρώτης όψεως συμπεραίνουμε  ότι τα παιδιά του σχολείου μας τρέφονται υγιεινά εάν θεωρήσουμε ότι το σπιτικό φαγητό είναι υγιεινό. Όμως είναι πράγματι υγιεινά τα  snack που φέρνουν από το σπίτι; Δυστυχώς δεν λάβαμε υπόψη αυτή την παράμετρο και δεν έχουμε δεδομένα ερευνητικά, ωστόσο μερικοί από εμάς παρατηρήσαμε  ότι πολλά σνακ που φέρνουν  τα παιδιά από το σπίτι  είναι ανθυγιεινά (κέικ, κρουασάν κ.λπ.).Αυτό μας προβλημάτισε και μας έκανε να καταλάβουμε το πόσο δύσκολο και σύνθετο  πράγμα είναι η έρευνα και πως μια έρευνα οδηγεί σε μια άλλη έρευνα. Έχοντας υπόψη μας  όλα τα δεδομένα και τις αναλύσεις που κάναμε στην τάξη μας συμπεράνουμε ότι τελικά  οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν τρέφονται και τόσο υγιεινά, χρειάζεται όμως καινούργια έρευνα για να έχουμε περισσότερα στοιχεία.
Με τη διαδικασία αυτή μάθαμε πώς να ερευνούμε,  δηλαδή  πώς να συλλέγουμε να καταγράφουμε να ταξινομούμε, να κατηγοριοποιούμε και να οπτικοποιούμε τα δεδομένα μας. Τέλος γνωρίσαμε τις διατροφικές συνήθειες των συμμαθητών μας και αναπτύξαμε τη συνεργασία και τη φιλία ανάμεσα μας. Με βάση αυτή την ερεύνα προτείνουμε τα παρακάτω υγιεινά snak στους συμμαθητές μας. 

 
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Στ1